Andra dygnet mot Niue

16 augusti, 2018 at 21:53

Motor, motor, motor…. Svaga akterliga vindar, dieselavgaser överallt, regn. Annars är det bra. HarryZ ligger fortfarande på siktavstånd. Idag kommer vinden…..Hoppas, hoppas.
Sent from Iridium Mail & Web.